De Appel koopt zijn eigen theater

DEN HAAG, 13 NOV. Theatergroep De Appel wordt voor ƒ 775.000 eigenaar van het theater, een oude paardetramremise aan de Duinstraat, dat de groep sinds 1976 bespeelt. De aankoop is mogelijk gemaakt door een fonds van de Vereniging van Vrienden van De Appel en een lening van 250.000 gulden door ABN AMRO Den Haag tegen zeer gunstige voorwaarden.

De Appel heeft het theater willen verwerven, omdat de erfgenamen van de twee jaar geleden overleden eigenaar het pand overgedragen hadden aan een bank. Daardoor werd de bestemming onzeker. Alleen aankoop door De Appel kon behoud van het theater verzekeren. De zesduizend leden tellende Vereniging van Vrienden van De Appel bood obligaties aan van duizend gulden per stuk. Die waren in drie weken uitverkocht. De bezitters hebben recht op een rente van 8,5% per jaar of vrijkaarten voor meerdere Appelvoorstellingen. De ABN AMRO koos voor vrijkaarten voor relaties.