Commissariaat gaat ledental omroepen na

HILVERSUM, 13 NOV. Het Commissariaat voor de Media gaat het ledenbestand van de omroepen controleren, om uit te vinden of de acht ledengebonden omroepen terecht de A-status hebben.

Dit heeft het Commissariaat gisteren bekendgemaakt. De uitslag moet voor eind 1993 bekend zijn. De ledenbestanden zijn tien jaar geleden voor het laatst uitvoerig gecontroleerd. Het Commissariaat wil er tevens achter komen of de status-verhoging van EO en VPRO bij de andere omroepen tot verschuivingen heeft geleid. De peildatum is 31 december 1992. De omroepen moeten voor 1 februari volgend jaar de ledenbestanden bij het Commissariaat indienen. Vervolgens wordt het bestaan van de leden steekproefsgewijs gecontroleerd. Mochten bepaalde omroepen niet aan de norm voldoen, dan krijgen zij na de uitslag van de telling een jaar de tijd alsnog het gewenste aantal leden te verwerven.