Bij Sijthoff 160 gedwongen ontslagen

ROTTERDAM, 13 NOV. Bij het Rijswijkse krantenconcern Sijthoff Pers zullen op korte termijn 160 gedwongen ontslagen vallen. Het gaat daarbij om 75 grafici, 36 mensen van het advertentiebedrijf en oplage-exploitatie, 29 dagbladjournalisten en 20 personeelsleden van de stafdiensten.

Dit heeft Harry Staas van de FNV-bond Druk en Papier gezegd nadat de Sijthoff-directie gistermiddag de saneringsplannen aan haar personeelsleden had gepresenteerd.

Sijthoff wil het concern in versneld tempo afslanken om de continuteit van de onderneming niet in gevaar te brengen. De uitgever kampt al enige jaren met financiële problemen door een sterke terugval in advertentie-inkomsten en de slechte economische conjuctuur. Ook voor dit jaar verwacht het familiebedrijf een verlies. Het terugbrengen van het aantal werknemers door natuurlijk verloop is in de afgelopen jaren volgens de directie onvoldoende gebleken om de rendementsdoelstellingen te verwezenlijken.

De gedwongen ontslagen vallen bij de bedrijfsonderdelen van Sijthoff die zich bezighouden met de produktie van de Haagsche Courant - met daarin binnenkort het gentegreerde dagblad Het Binnenhof - en de in de regio Den Haag gepubliceerde huis-aan-huisbladen.

De redactieraad van de Haagsche Courant is ontzet over de inkrimping. In de nabije toekomst zal de vernieuwde krant door een redactie van 160 journalisten moeten worden gemaakt. Of een dergelijke redactionele bezetting voldoende is voor een goede Randstedelijke krant is volgens woordvoerder M. de Bruijn zeer de vraag.

Voor de bladen met een verspreidingsgebied buiten Den Haag zoekt Sijthoff samenwerking met de Nederlandse Dagbladunie. De Hollandse Dagblad Combinatie nam twee maanden geleden al het dagblad Leidse Courant en vijf edities van het huis-aan-huisblad De Thuiskrant in de regio Leiden over. Nevenbedrijven, zoals de Handelsdrukkerijen, zullen worden afgestoten. Sijthoff sluit niet uit dat hierbij nog meer banen moeten komen te vervallen. Hierover wordt nog onderhandeld. Maar het ligt niet in de verwachting dat de totale operatie meer dan circa 200 gedwongen ontslagen met zich mee zal brengen, aldus de directie.

Staas zegt “geschokt” te zijn over het grote aantal mensen dat op straat wordt gezet. “We wisten dat de reorganisatie niet zonder gedwongen ontslagen zou verlopen, maar zoveel als nu hadden we niet verwacht.” Volgens Staas heeft de voormalige directie, tot voor kort onder leiding van J. Nouwen, niet tijdig ingegrepen om de 160 gedwongen ontslagen bij Sijthoff te voorkomen.

In een gezamenlijke verklaring van de vakorganisaties zeggen de bonden samen met de ondernemingsraad van Sijthoff de laatste jaren de directie steeds te hebben gevraagd om een concreet bedrijfsplan, ten einde het bedrijf op orde te brengen voor economisch moeilijke tijden. Tot voor kort bleef de directie zich tegen beter weten in beroepen op het absorptie-vermogen van de onderneming om het teveel aan mensen elders te kunnen plaatsen. “We hebben de directie keer op keer gewaarschuwd dat het de verkeerde kant op ging met de onderneming. Maar zij hebben het te druk gehad met wat er zich in de topmanagement afspeelde”, meent Staas.

De directie van Sijthoff heeft aangegeven de oudere werknemers te zullen ontzien bij het afslankingsproces. Staas: “Dat zou betekenen dat de jongere mensen in het bedrijf extra hard getroffen zullen worden.” Maar hij voegt eraan toe er waarschijnlijk geen acties zullen worden gevoerd bij Sijthoff. “Het is een bedrijf waar nog weinig vet op zit.” De bonden overleggen nog met de directie over een sociaal plan.