Bewoners eisen verbod vluchten over Bijlmermeer

DEN HAAG, 13 NOV. De vluchten boven de Bijlmer moeten zes maanden lang worden stopgezet. Een groot aantal bewoners loopt zware schade op door de vele vliegtuigen die weer dagelijks over hun woonwijk vliegen.

Dit stelden donderdag in Den Haag bewoners van de Bijlmermeer in een kort geding tegen de Staat. Volgens hun advocaat mr. A. Haakmat is het op medische gronden onverantwoord dat er nog steeds over het gebied wordt gevlogen. Hij overlegde verklaringen van psychiaters en artsen waarin zij melden dat de vluchten slecht zijn voor de psychische toestand van bewoners.

Volgens Haakmat “moet je als samenleving mensen die door zo'n ramp zijn getroffen, niet nog meer leed aandoen.” Haakmat meent dat het goed mogelijk is dat vliegtuigen zes maanden lang de Bijlmer mijden.

Landsadvocaat mr. E. Daalder meende dat het vrijwel onmogelijk is de Bijlmer voor langere tijd “vliegtuig-vrij te krijgen”. “Wijziging van routes vergt een uitgebreid onderzoek en kan niet op korte termijn worden gerealiseerd. Een aantal door de luchtvaartmaatschappijen gemaakte afspraken moet worden geannuleerd. De vraag is of Schiphol dan nog kan voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit bilaterale luchtvaartverdragen”, aldus Daalder.

Volgens de landsadvocaat moet het luchtruim boven de Bijlmermeer om veiligheidsredenen voor vliegverkeer toegankelijk blijven. “Bij zwaar noodweer moet de mogelijkheid bestaan dat ook niet-gepland verkeer boven de wijk kan vliegen.” Daalder wees erop dat de gemeente Amsterdam heeft toegezegd woningen aan te bieden als traumatische ervaringen ten gevolge van de ramp nopen tot verhuizing. Uitspraak op 20 november.