Baudelaire

Het artikel van Frans van Woerden in CS 6-11 wordt gevolgd door een opgave van werk van Baudelaire in Nederlandse vertaling.

De lijst bevat niet de vertaling Richard Wagner en Tannhäuser in Parijs door J.M. Loen, uitg. Plantage/G&S te Leiden, prijs ƒ 26,50, maar alleen Van Woerdens eigen vertaling van dezelfde tekst. Verder is De salon van 1859 (Voetnoot) niet vertaald door Van Woerden, maar door Anneke Pijnappel, en de keuze uit Les fleurs du mal (Ambo) niet door Ernst van Altena, maar door Petrus Hoosemans. Ten slotte had ook nog vermeld kunnen worden Twintig gedichten in proza, vertaald door Nannie Nieland-Weits, uitg. BoekWerk, Groningen, prijs ƒ 19,50.

    • Fré J.M. Pille