Amsterdam gaat tegen coffeeshops optreden

AMSTERDAM, 13 NOV. Het gemeentebestuur van Amsterdam gaat harder optreden tegen de overlast van coffeeshops. Hiertoe is een verordening in de maak. Dit maakte burgemeester Van Thijn gisteren bekend tijdens de algemene beschouwingen van de Amsterdamse gemeenteraad. De nieuwe verordening maakt het mogelijk "lastige' coffeeshops definitief te sluiten. De overlast hangt vaak samen met handel in drugs.

De burgemeester wil ook de groei van het aantal coffeeshops beteugelen. De eisen om een vergunning te krijgen voor exploitatie worden daarom strenger. Momenteel zijn er aan het verkrijgen van een vergunning geen voorwaarden verbonden. Bij het verlenen van een vergunning wordt de woon-en leefsituatie in de buurt als uitgangspunt genomen. Als verwacht wordt dat de coffeeshop overlast zal veroorzaken in de buurt, kan een vergunning worden geweigerd.

Volgens de burgemeester loopt het aantal coffeeshops in bepaalde wijken volledig uit de hand. Zo bestaat in de wijk Oud-West de helft van de 158 horecabedrijven uit coffeeshops. Dat is één horecabedrijf per tweehonderd inwoners. Van Thijn verwacht dat de nieuwe verordening binnen enkele weken in werking kan treden.

Tijdens de gisteren gevoerde debatten toonde een meerderheid van de Amsterdamse raad zich tegen het plan van de PvdA om voor volgend jaar op de helft van het aantal tramlijnen controleurs in te stellen. Hoewel alle partijen van zijn mening zijn dat de controleur terug moet komen, werd de financiële haalbaarheid van de plannen onvoldoende geacht.