Akkoord over rem op loonkosten Philips

EINDHOVEN, 13 NOV. Philips Nederland wil de loonkosten volgend jaar gelijk houden door duizend arbeidsplaatsen te schrappen en door 210 miljoen gulden te besparen op de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Na dertien uur onderhandelen met de vakbonden maakte hoofddirecteur sociale zaken A. de Haas van Philips gisteravond de voorgenomen maatregelen bekend. De vakbondsbestuurders willen het onderhandelingsresultaat met een "licht positief' advies aan de leden voorleggen.

Door de bezuiniging van 210 miljoen die bonden en bedrijf overeenkwamen worden 1.700 arbeidsplaatsen veiliggesteld. De CAO voor 1993, waar 42.000 werknemers onder vallen, voorzag in een loonkostenstijging van 6 procent. Het schrappen van arbeidsplaatsen dringt die stijging met 2 procentpunten terug, wijzigingen in de individuele uitkeringen leveren een besparing van 4 procentpunten op.

Onder het zogenoemde senior management in Nederland, de top-200, zijn stemmen opgegaan om vrijwillig 5 procent salaris in te leveren. Voor de honderd werknemers die tussen de top en de CAO inzitten, de senior staff, geldt voor 1993 een bevriezing van het inkomen.

De bezuinigingen in het kader van de CAO houden onder andere een beperking van de individuele extra loonsverhogingen voor volgend jaar in en een halvering van de eindejaarsuitkering. In december 1993 ontvangen de werknemers evenwel geen enkele uitkeringen: de gehalveerde 13e maand wordt pas stapsgewijs uitbetaald in 1994 en 1995.

Daarnaast heeft Philips met de bonden afgesproken dat het hoger personeel, dat nu nog kan kiessen tussen zeven extra vrije dagen per jaar of drie procent loon, in 1993 alleen aanspraak kan maken op de extra vakantiedagen.

In april sloten Philips en de bonden een tweejarige CAO af, die onder meer voorziet in loonsverhogingen op 1 april en 1 oktober volgend jaar van respectievelijk 2 en 1,5 procent en op 1 januari 1994 van nog eens 1 procent. Die loonsverhogingen gaan gewoon door. Daarom spreekt Philips ook niet over het openbreken van de CAO, maar slechts over een “bescheiden bijstelling” daarvan.

Bestuurder N. Broers van de Industriebond FNV meent dat de CAO wel degelijk wordt opengebroken. Toch gaan de bonden het bereikte resultaat “iets positiever dan neutraal” aan de leden voorleggen, aldus Broers. “Philips heeft ons duidelijk gemaakt dat het loonoffer positieve gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Zonder deze maatregelen zouden extra arbeidsplaatsen verdwijnen. Ook heeft Philips ons kunnen overtuigen dat de werknemers op deze manier een bijdrage leveren aan de continuïteit van het concern in de huidige samenstelling. Dat is van essentieel belang.”