Winst Shell neemt met 38 procent toe

ROTTERDAM, 12 NOV. De Koninklijke/ Shell Groep heeft in het derde kwartaal haar netto-winst met 38 procent zien stijgen tot 783 miljoen pond sterling (2,1 miljard gulden) vergeleken bij dezelfde periode vorig jaar.

Worden de verliezen en winsten op voorraden buiten beschouwing gelaten, dan steeg de winst zelfs met 58 procent tot 824 miljoen pond (2,24 miljard gulden). Dit resultaat overtreft de verwachtingen van de meeste bankanalisten. De koers van Koninklijke Olie op de Amsterdamse effectenbeurs steeg vanochtend na de bekendmaking met 1,70 gulden tot 147,30 gulden per aandeel, vergeleken bij de slotkoers van gisteren.

Shell boekte vooral betere resultaten in de sector opsporing en winning van olie en aardgas, door hogere prijzen en door meer produktie in de Verenigde Staten. Ook had het concern wereldwijd voordeel van de valutakoersbeweging in de afgelopen maanden en van gunstiger fiscale regelingen.

De resultaten in de sector verwerking, zeetransport en verkopen daalden met 65 miljoen pond als gevolg van lagere marges, maar als de voorraadwinsten- en verliezen buiten beschouwing blijven was er sprake van een stijging met 23 miljoen pond. De chemiepoot van Shell leed een verlies van 40 miljoen pond, tegen een winst van 12 miljoen pond in het derde kwartaal van vorig jaar. Volgens de directie komt in deze resultaten de verdere verslechtering van de markten voor petrochemische produkten onder zwakke economische omstandigheden tot uiting, evenals het effect van aanhoudende overcapaciteit in de bedrijfstak chemie.

Over de eerste negen maanden van dit jaar boekte Shell in totaal een stijging van de netto-winst met 14 procent tot 2,2 miljard pond (bijna 6 miljard gulden). Exclusief de voorraadwinsten en -verliezen daalde het resultaat in de eerste negen maanden met 6 procent.

De kasstroom, louter gegenereerd door bedrijfsactiviteiten van Shell, was in de eerste negen maanden 4,9 miljard pond, 300 miljoen pond lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De investeringen en opsporingskosten van het concern daalden de eerste negen maanden met 830 miljoen pond tot 3,8 miljard pond. Per 30 september bedroegen de liquide middelen en effecten van Shell 5,6 miljard pond sterling en was het totaal der leningen 7,3 miljard pond. De verhouding van de langlopende leningen tot het totaal geïnvesteerd vermogen was 11,5 procent.