Vrouwen toch geen voorrang in Zeeland

MIDDELBURG, 12 NOV. Vrouwen krijgen bij invulling van de hoogste functies in het provinciehuis in Middelburg niet de voorkeursbehandeling die Gedeputeerde Staten (GS) hen wilden toebedelen.

Dat heeft Provinciale Staten besloten, omdat mannen door zo'n maatregel gediscrimineerd zouden worden. GS pleitte voor een voorkeursbehandeling omdat in de top van het Zeeuws provinciaal apparaat geen enkele vrouw werkt. Het was de bedoeling van GS om bij vacatures voor deze functies alleen vrouwelijke sollicitanten te behandelen.