Videofilm voor ouders en verzorgers

"Waar bemoeien ze zich mee', is de titel van een videofilm voor ouders en verzorgers die te maken krijgen met de maatregel van ondertoezichtstelling (ots) van een minderjarige. De film is gisteren door staatssecretaris Kosto (justitie) aan de medewerkers van de Raden voor de Kinderbescherming gepresenteerd.

De Raden voor de Kinderbescherming en de instellingen voor de (gezins)voogdij kunnen de film, die de praktijk van een ots laat zien, uitlenen aan de ouders of verzorgers van het betrokken kind. De bedoeling is meer inzicht te geven in de maatregel van ots en de gevolgen daarvan. De film, die in vier versies (Nederlands, Turks, het Berber en het Marokkaans-Arabisch) is uitgebracht, moet volgens justitie duidelijk maken dat de instellingen voor jeugdbescherming in het belang van de kinderen én de ouders werken. Ook hebben de makers willen laten zien, dat zowel in Nederlandse als in buitenlandse gezinnen wel eens iets mis kan gaan in de opvoeding.

Een ots is geen straf maar bedoeld om minderjarigen die met zedelijke danwel lichamelijke ondergang worden bedreigd, te beschermen. Het aantal ondertoezichtstellingen van minderjarige kinderen is sinds 1984 met vijftig procent toegenomen. Sinds 1988 is de stijging gemiddeld 600 per jaar tot 12.742 in 1991.