Vergoeding voor thuis kopiëren; Leenrechtregeling cd's in bibliotheken wordt door WVC onderzocht

DEN HAAG, 12 NOV. Minister d'Ancona (WVC) gaat onderzoeken of er een leenrechtregeling kan worden getroffen voor cd's die in bibliotheken worden uitgeleend. Voor het lenen van een cd zou dan een extra bedrag moeten worden betaald, dat ten goede komt aan de makers van de cd.

Zij doet dat op aandringen van het Tweede-Kamerlid Dijkstal (VVD), die gisteren bij een vergadering van de Kamercommissie voor welzijn en cultuur over het bibliotheekwerk bezwaren etaleerde tegen het kopiëren van door bibliotheken uitgeleende cd's.

Volgens Dijkstal wordt jaarlijks 90 procent van de cd's die door bibliotheken worden uitgeleend, thuis gekopiëerd. Het betrokken bedrijfsleven lijdt hierdoor volgens hem veel schade. Hij suggereerde de minister in te gaan op een voorstel uit de branche om nieuwe cd's de eerste zes maanden nadat ze op de markt zijn gekomen niet via bibliotheken uit te lenen. d'Ancona wil de mogelijkheden hiervoor met minister Andriessen (economische zaken) bespreken. Jaarlijks worden in bibliotheken ongeveer zes miljoen CD's uitgeleend, waarvoor leners anderhalve gulden tot vier gulden per stuk voor betalen.

Volgens directeur R. Maas van de Centrale Discotheek in Rotterdam, uitlener en leverancier van cd's aan bibliotheken, zou een uitleenverbod van actuele CD's “verschrikkelijk” zijn. Over een eventuele leenrechtvergoeding doet hij niet moeilijk. “Ik zal me daar niet tegen verzetten.” Hij onderstreept dat voor elke CD die hij aanschaft auteursrecht is betaald. “Wat dat kopiëren betreft, de industrie heeft apparaten gemaakt die het kopiëren mogelijk maken, niet wij. Bovendien gaat er van het uitlenen ook een positief effect voor de platenindustrie uit. Het werkt ook verkoopbevorderend.” Volgens Maas is van een groei in het aantal cd-uitleningen al lang geen sprake meer. “In de afgelopen zes jaar is het aantal uitleningen in de Centrale Discotheek met 30 procent teruggelopen; er was even een gigantische boom toen de CD net op de markt was.”