Vereniging wil meer aandacht hergebruik van chemisch afval

GIESSENBURG, 12 NOV. Inzamelaars en verwerkers van chemisch afval willen meer dan nu het geval is aandacht schenken aan hergebruik. Dit blijkt uit een meerjarenplan dat de Nederlandse Vereniging van Verwerkers van Chemische Afvalstoffen (NVCA) vanmiddag in Giessenburg heeft gepresenteerd. Het plan is opgesteld op verzoek van het ministerie van VROM.

Jaarlijks komt in Nederland ongeveer 1,7 miljoen ton chemisch afval vrij, inclusief verontreinigde grond en scheepsafval. Zonder die categorieën blijft een hoeveelheid van circa 600.000 ton over, afkomstig uit verschillende bedrijfstakken en huishoudens. Daarvan wordt 32 procent verbrand en 32 procent gestort (ook nog steeds in de voormalige DDR), terwijl 36 procent via recycling een nuttige toepassing vindt. De NVCA wil dat laatste percentage aanmerkelijk opschroeven, bijvoorbeeld door metalen als lood, zink, koper en nikkel terug te winnen uit metaalhoudend afval.

“In de meeste gevallen”, zegt secretaris ir. A. Nijdam, “zijn hiervoor de technieken beschikbaar, maar bij de toepassing daarvan rijzen twee grote problemen: recycling is duurder dan storten en de produkten die uit bewerking ontstaan, blijken moeilijk of niet verkoopbaar. Daarom vragen we de overheid met plannen te komen om die belemmeringen op te heffen.”

Het meerjarenplan van de NVCA bevat een reeks doelstellingen, onder andere ter verwerking van klein chemisch afval uit huishoudens en bedrijven zoals: verfresten, oplosmiddelen, lege batterijen, medicijnen en cosmetica. Daarvan wordt nu negen procent hergebruikt, maar de verwerkers, aldus het rapport, streven naar 67 procent in het jaar 2000.

Voorbeelden van nuttige toepassingen in deze sector zijn nieuwe verf uit verfrestanten in afgedankte blikken en kwastenreiniger uit vervuilde oplosmiddelen. Het percentage klein chemisch afval dat in verbrandingsovens verdwijnt, zou moeten dalen van 66 naar 21.

Op het gebied van fotochemicaliën streeft de NVCA naar een besparing van 50 tot 60 procent op het gebruik van grondstoffen in 2000. Dit zou moeten gebeuren in nauw overleg met de gebruikers, waaronder vooral fotobedrijven, ziekenhuizen en drukkerijen.

Ook voor afgewerkte olie voorspelt de organisatie een forse stijging van het hergebruik. In de nabije toekomst wordt hiervoor een zogenoemde centrale bewerkingseenheid operationeel en dat heeft volgens secretaris Nijdam tot gevolg dat deze olie niet langer wordt verbrand, maar “wordt opgewerkt tot een hoogwaardige brandstof”.

Bij de NCVA, die tien jaar geleden werd opgericht, zijn 69 bedrijven aangesloten met samen 1.500 werknemers en een gezamenlijke verwerkingscapaciteit van circa anderhalf miljoen ton afval per jaar. Het grootste lid is AVR-Chemie, een semi-overheidsbedrijf in de Botlek, maar er zijn ook veel kleine bedrijven bij met een paar man personeel, vooral inzamelaars van gebruikte fotochemicaliën, die zilver uit dit afval halen. Het lidmaatschap staat slechts open voor bedrijven die beschikken over een vergunning krachtens de Wet Chemische Afvalstoffen (WCA) en een zogenoemd milieu- en kwaliteitszorgsysteem hebben ingevoerd.

    • F.G. de Ruiter