Van Thijn hekelt opstelling Kosto

AMSTERDAM, 12 NOV. Burgemeester E. van Thijn van Amsterdam heeft gisteravond tijdens de algemene en financiële beschouwingen in de gemeenteraad opnieuw felle kritiek geuit op staatssecretaris Kosto van Justitie. Volgens de Amsterdamse burgemeester dreigt het nationale minderhedendebat verengd te worden tot een "illegalendebat'.

De “stoere verhalen” in politiek Den Haag over het strenger aanpakken van illegalen, naar aanleiding van de Bijlmerramp, getuigen van een “weinig verfijnde smaak”, aldus Van Thijn.

Volgens de burgemeester is de brief die Kosto hem twee weken geleden stuurde over het aanpakken van illegalen slecht getimed en onvoldoende geïnformeerd. Kosto tikte de burgemeester daarin op de vingers over diens beleid ten aanzien van illegalen, dat te slap zou zijn.

Kosto reageerde op uitlatingen van de Amsterdamse hoofdcommissaris van politie Nordholt dat een actief vervolgingsbeleid ten aanzien van alle illegalen “volstrekt buiten de realiteit” zou zijn. Het Amsterdamse beleid is steeds gericht geweest op het in eerste instantie opsporen van illegalen die zich bezig houden met criminele activiteiten. Van Thijn stelt zich achter dit beleid.

De gemeenteraad steunt Van Thijn, met uitzondering van Centrum Partij en Centrum Democraten. De oppositiepartij CDA vindt dat Kosto "spierballentaal' over illegalen achterwege moet laten. De VVD noemt de recente dicussie kortzichtig. Fractieleider A. van der Stoel: “Er wordt hier en daar de suggestie gewekt dat met het over de grens zetten van illegalen alle problemen opgelost zullen zijn.” D66 meent dat “mensen die hier zijn door ons beschermd dienen te worden.”

Volgens PvdA-fractieleider A. de Waart dreigen illegalen en criminelen nu op één lijn worden gesteld. Zij wijst erop dat de meeste illegalen hard werken, belasting betalen en niet crimineel zijn. “Tot nu toe heeft de prioriteit van de Amsterdamse politie altijd gelegen bij de opsporing van criminelen; autochtoon of allochtoon, legaal of illegaal.” En dat dient zo te blijven, meent De Waart. Een grote meerderheid van de raad wijst dan ook het door Kosto voorgestane actieve vervolgingsbeleid af.

Binnen het Amsterdamse politie-apparaat is sceptisch gereageerd op de opmerkingen van Kosto. Volgens commissaris J. Dietz van het politiebureau Flierbosdreef in de Bijlmermeer is een grootscheeps vervolgingsbeleid onder de huidige omstandigheden moeilijk te realiseren. “Je ziet aan de buitenkant niet of mensen illegaal hier zijn en we kunnen hier moeilijk razzia's gaan houden”, aldus de commissaris. Dietz vreest voorts dat uitsluiting van een aantal voorzieningen illegale buitenlanders juist in het criminele circuit zal dwingen.