Staatslening mogelijk op gunstiger condities

DEN HAAG, 12 NOV. Minister Kok (financiën) ziet “beperkte mogelijkheden” om pensioenfondsen, verzekeraars en banken met gunstiger voorwaarden bij staatsleningen te bewegen tot deelneming in structuurversterkende investeringen (via het Groenfonds, het Aardgasbatenfonds, en/of het Industriefonds). Dat bleek gisteren tijdens de behandeling van de begroting van Financiën in de Tweede Kamer.

VVD-woordvoerder De Korte vindt dat het rijk de staatsschuld met indexleningen moet gaan financieren; bij deze vorm van lening is de rentevergoeding relatief laag, maar de verstrekker van de lening krijgt een compensatie voor de inflatie. Kok bestreed de opvatting van De Korte dat dit voor de overheid een gunstiger financieringsvorm zou zijn. Wel ziet hij een ander mogelijk voordeel: de overheid kan met zo'n “smeermiddel” de geldverstrekker “over de brug halen” om te participeren in “grote structuurversterkende investeringen”, aldus Kok.

De minister van financiën ziet “wel iets” in het voorstel van de PvdA-fractie om de belastingheffing op de zogenoemde overreserves (reserves waar geen directe verplichtingen tegenover staan) van pensioenfondsen te versoepelen wanneer een gedeelte van deze reserves worden geïnvesteerd in structuurversterkende projecten. Kok: “Misschien kun je door op het ene terrein iets te bieden, op het andere terrein ietsje nemen en met elkaar tot een pact komen.”

Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) was enthousiast over het voorstel van de CDA- en PvdA-fracties om de Hoge Raad - het hoogtse rechtscollege in Nederland - een oordeel te vragen over het Belastingstatuut. Dit statuut is opgesteld door de minister van financiën en regelt de rechten en plichten van belastingbetalers. De regeringsfracties vonden dat de rechten "te beperkt' zijn gewaardborgd. Van Amelsvoort wilde de Kamer nog niet toezeggen dat hij de Hoge Raad om advies zal vragen.