Maij: KLM geschikt voor onderzoek

DEN HAAG, 12 NOV. Niet de Rijksluchtvaartdienst (RLD) maar KLM zelf is het best in staat onderzoek te doen naar de oorzaak van kleine vliegtuigongevallen ("incidenten') met KLM-toestellen. Dat schrijft minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) in schriftelijke antwoorden op vragen van het Kamerlid Lankhorst van Groen Links. Lankhorst had de minister dinsdag tijdens de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat vragen voorgelegd over het zogenoemde herenakkoord tussen de RLD en KLM.

De minister bevestigt het bericht van zaterdag in deze krant dat de RLD, die is belast met onderzoeken naar luchtvaartongevallen, met KLM ruim dertig jaar geleden een akkoord heeft gesloten, waarin is vastgelegd dat KLM bij kleinere ongelukken ("incidenten') zelf het onderzoek naar de oorzaak verricht. “De gedachte achter de regeling is dat een maatschappij die daarvoor toegerust is beter in staat is een incidentenonderzoek uit te voeren dan een externe instantie, bovendien kan de maatschappij direct correctieve maatregelen treffen”, aldus het anwtoord van de minister. Het "herenakkoord' tussen KLM en RLD leidt volgens deskundigen en betrokkenen tot willekeur.

Volgens Maij-Weggen is het “al vele jaren gebruikelijk” dat incident-rapporten aan de Raad voor de Luchtvaart worden toegezonden. “Tegenwoordig worden alle incidentmeldingen ook die door de KLM zelf worden onderzocht aan de Raad voor de luchtvaart ter hand gesteld. Als de raad in een concreet geval een vooronderzoek wenst kan zij daar altijd toe besluiten. Tot op heden is dat niet gebeurd.”