Lot akkoord in handen CAO-onderhandelaars

ROTTERDAM, 12 NOV. Begin volgend jaar loopt ongeveer tweederde van het totaal aantal collectieve arbeidsovereenkomsten. Het betreft met name contracten in de industrie, de bouw en het bank- en verzekeringsbedrijf. In de industrie moeten 25 CAO's worden verlengd tot 1 maart 1993. Vanaf deze datum mogen vakbonden en werkgevers nieuwe contracten afsluiten.

De grootste CAO in de marktsector betreft de metaalindustrie (197.000 werknemers), die op 31 december afloopt, daarna komt de CAO voor de bouwnijverheid (180.000 werknemers). Andere grote overeenkomsten die in de eerste twee maanden van volgend jaar aflopen, zijn onder meer het bank- en verzekeringsbedrijf, de schoonmaakbranche, DSM, Unilever en Heineken.

In het centraal akkoord is de mogelijkheid vrijgelaten om met terugwerkende kracht tot de oorspronkelijke vervaldatum afspraken te maken. De onderhandelaars kunnen dus in maart volgend jaar een CAO voor de metaal afsluiten, en een loonsverhoging overeenkomen die ingaat per 1 januari 1993. Verschillende bonden hebben vanmorgen laten weten van die mogelijkheid zeker gebruik te willen maken.

Voorzitter D. Terpstra van de Industrie- en Voedingsbond CNV benadrukt dat verlenging van de CAO's geen automatisme is. Tijdens het overleg over verlenging van de aflopende contracten moeten de werkgevers zich bereid tonen afspraken over werkgelegenheid te maken. Is dat niet het geval, dan is verlenging volgens hem niet aan de orde.

De 700.000 ambtenaren in Nederland krijgen op 1 januari een loonsverhoging van 1 procent. Het betreft een afspraak die dit jaar met minister Dales (binnenlandse zaken) is gemaakt. De ambtenarenbond AbvaKabo meent dat deze loonsverhoging bij de CAO voor dit jaar hoort en dus niet moet worden meegerekend bij het nieuwe contract, dat op 1 april 1993 ingaat. Wel heeft de AbvaKabo verheugd gereageerd op de toezegging van het kabinet dat werknemers in de collectieve sector een zelfde behandeling krijgen als hun collega's in de marktsector.

De vakbonden die zijn aangesloten bij de FNV blijven zich keren tegen het openbreken van bestaande CAO's met een looptijd van twee jaar. Voor hen blijft gelden "contract is contract'.

    • Yaël Vinckx