Lagere resultaten Royal Nederland in eerste 9 maanden

Royal Nederland Verzekeringen heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar een winst behaald van 18,8 miljoen vergeleken met 22,5 miljoen gulden in hetzelfde tijdvak van 1991.

Vóór belasting daalde het resultaat van 35,8 miljoen tot 29 miljoen gulden, zo heeft de maatschappij bekendgemaakt.

Het verzekeringsresultaat was na toerekening van kosten en interest over de technische voorzieningen 14,6 miljoen gulden tegen 25,8 miljoen gulden vorig jaar. Het inkomen uit beleggingen steeg van 39,5 miljoen tot 44,1 miljoen gulden. Het bruto premie-inkomen daalde licht tot 460 miljoen gulden.

De resultaten van brandverzekeringen bleven teleurstellend. De uitkomsten van transportverzekeringen waren licht negatief, die van de overige branches waren bevredigend.