Kunstexport regels EG 'moeilijk'

AMSTERDAM, 12 NOV. Met de nieuwe richtlijnen van de EG voor de kunstexport valt moeilijk te werken. Dit zegt de Amsterdamse kunsthandelaar J. Polak, die woordvoerder in deze kwestie is voor de Nationale Vereniging van de Kunsthandel (NVK).

Gisteren hebben de EG-ministers voor de interne markt besloten een vergunningenstelsel in te voeren voor kunstexporten naar landen buiten de EG. Voor landen binnen de EG hangt het af van de nationale wetgeving of er vergunningen voor kunstexporten nodig zijn. Zo mag, aldus Polak, van Nederland wel naar Frankrijk iets zonder vergunning uitgevoerd worden, maar Frankrijk kent veel striktere regels, en voor kunstexport van Frankrijk naar Nederland is wel een vergunning nodig. Hoe de verschillende landen precies hun wetten gaan uitvoeren is nog niet bekend, maar "er zijn veel haken en ogen aan, en er komt veel extra papierwerk bij', aldus Polak.

Een probleem vormen ook de regels voor archeologische objecten, waarvoor in feite voor alle voorwerpen, ook "waardeloze potscherven' een vergunning nodig is. De NVK pleit bij de Nederlandse overheid voor het invoeren van een bepaalde drempelwaarde voordat vergunningen nodig zijn.