Kondor Wessels zoekt expansie vooral in Duitsland

Het bouwbedrijf Kondor Wessels uit Leiden zoekt zijn expansie op woningbouwgebied in de komende tijd vooral in Duitsland.

De regio Berlijn neemt daarbij een belangrijke plaats in. Door aankoop van gronden in deze regio is voor de komende jaren een behoorlijke produktie voor de groep in deze sector veiliggesteld, zo vermeldt het jaarverslag van Kondor Wessels. De orderportefeuille heeft nu een omvang van circa 720 miljoen gulden. Voor het op 1 juli begonnen boekjaar 1992/93 wordt van een iets achterblijvende winst uitgegaan. Dit wordt veroorzaakt doordat in de resultaten over 1991/92 een incidentele opbrengst zat, afkomstig uit de verkoop van certificaten Grontmij van 4,7 miljoen gulden waarover geen belasting was verschuldigd. In 1991/92 behaalde Kondor Wessels bij een omzet van 680 miljoen gulden een winst van 28 miljoen gulden.