Kohl toont veel begrip voor Brits uitstel van ratificatie "Maastricht'

DITCHLEY PARK, 12 NOV. De Duitse bondskanselier Helmut Kohl heeft gisteren gezegd alle begrip te hebben voor het besluit van de Britse premier John Major de ratificatie van het Verdrag van Maastricht uit te stellen tot volgend jaar.

“Ik wil duidelijk stellen dat het vanzelfsprekend is dat ik dit besluit respecteer. Het is een Brits besluit”, aldus Kohl op een persconferentie na een ontmoeting met Major waarin de ratificatie van het Verdrag van Maastricht en de voortgang bij de GATT-onderhandelingen werden besproken. “Ik heb veel begrip voor de problemen en de moeilijkheden die tot dit besluit hebben geleid. Ik ben ervan overtuigd dat de premier er zonder meer voor zorgt dat het verdrag wordt geratificeerd”, aldus Kohl na hun ruim vier uur durende gesprek op een buitenverblijf in het midden van Engeland.

Major zorgde vorige week voor beroering bij zijn EG-partners door te zeggen dat Groot-Brittannië het verdrag over de Europese politieke en monetaire unie pas zal ratificeren na het tweede Deense referendum, vermoedelijk in mei. Het uitstel was de prijs die de premier aan de zogenoemde Euro-sceptici binnen zijn eigen partij moest betalen om hun steun te krijgen bij een stemming over de parlementaire behandeling van "Maastricht'. De Franse president François Mitterrand zei maandag dat Majors uitstel “ontoelaatbaar” is. Eergisteren toonde premier Lubbers na een ingelast bezoek aan Major eveneens weinig begrip voor diens beslissing, maar hij voegde er wel aan toe dat de Britse ratificatie een zaak voor de Britten zelf is.

Kohl liet in zijn verklaring na zijn, al eerder geplande, ontmoeting met Major niets blijken van de teleurstelling die eerder door anonieme medewerkers was verwoord. Hij schaarde zich daarentegen achter Majors opvatting dat een late ratificatie van het verdrag beter is dan helemaal geen verdrag. “Voor ons is van belang dat het Verdrag onveranderd blijft en wordt geratificeerd door alle staten van de Gemeenschap zodat het in 1993 in werking kan treden”, zei Kohl.

De Britse premier en de bondskanselier verwelkomden het besluit van de Europese Commissie de onderhandelingen met de Verenigde Staten te hervatten om te komen tot een GATT-akkoord over vrijmaking van de wereldhandel.