Kamer niet enthousiast over belasten dienstfiets

DEN HAAG, 12 NOV. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat staatssecretaris Van Amelsvoort moet afzien van zijn voornemen om met ingang van 1 januari de dienstfiets op een andere wijze fiscaal te belasten. De werknemer die een dienstfiets krijgt moet 150 gulden bij het belastbaar inkomen optellen; onder de voorwaarde dat er maar één fiets in de vijf jaar wordt verstrekt. Een door de PvdA-fractie ingediende motie werd door Van Amelsvoort als “oerhollands” getypeerd. Maar vooralsnog houdt hij vast aan zijn voornemen.

Saillant is dat het ministerie van verkeer en waterstaat gisteren is begonnen met een proefproject om het fietsgebruik onder ambtenaren te bevorderen. Gisteren werden op het ministerie 150 leenfietsen uitgedeeld.

Het ministerie wil het autogebruik met 30 procent terugdringen. Dat betekent dat de ambtenaren jaarlijks 1,5 miljoen minder autokilometers moeten afleggen. Op dit moment leggen de 1.800 medewerkers van Verkeer en Waterstaat vijf miljoen autokilometers per jaar af. Uit een onderzoek is gebleken dat 500 van hen al met de fiets naar het werk komt of bereid is dat te doen.

De stimuleringsmaatregelen van het ministerie lopen uiteen van het ter beschikking stellen van een bedrijfsfiets tot het belonen van het gebruik van de eigen fiets. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een fiets die tegen een maandelijkse aflossing eigendom wordt. Medewerkers die met de eigen fiets komen, krijgen strippenkaarten en 250 gulden per jaar voor het onderhoud aan de fiets.