Inspectie: systeem van examens deugt niet

ZOETERMEER, 12 NOV. Het huidige systeem voor het vaststellen van wat een leerling moet kennen voor het eindexamen in het voortgezet onderwijs deugt niet. Examens verschillen jaarlijks te veel in moeilijkheidsgraad. Zo kan een leerling die het ene jaar een vijfenhalf haalt, het jaar daarop met dezelfde kennis een zes halen.

Deze conclusies trekt de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport "Examens, op punten getoetst', dat gisteren door de inspecteur-generaal van het onderwijs aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het onderzoek naar examennormen is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Wallage, nadat de Tweede Kamer zich bezorgd had getoond over het niveau van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek over de afgelopen tien jaar blijkt dat het niveau van de centrale examens niet is gedaald.

Volgens de inspectie moet bij het opstellen van de examens zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van vooraf geteste examenopgaven. Ook moet vooraf een norm worden gesteld die duidelijk maakt wat als een voldoende prestatie moet worden beschouwd. Wallage zal over de conclusies van het rapport hij overleg voeren met de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven en met het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO).