Het gymnasium

Rosa rosa rosam

rosae rosae rosa

rosae rosae rosas

rosarum rosis rosis

Tango van de knappe floppen die met pukkels op hun koppen hun gebrek aan ziel verkroppen als de besten van de klas.

Tango van de slappe Kezen die geen letter kunnen lezen maar straks dokter moeten wezen omdat pappa dat nooit was.

Jacques Brel/Ernst van Altena

Het gymnasium moet afgeschaft worden. En verder moet verboden worden dat na dit stukje ooit nog iemand in deze krant iets schrijft over deze onderwijssplinter. Voor mijn part mogen dwazen Grieks en/of Latijn in hun keuzepakket stoppen op de afdelingen "ongedeeld VWO' van grotere scholengemeenschappen. Maar de categorale gymnasia moeten weg.

Zo als zoveel is het in drieën. Het kan zijn dat leerlingen van hoge intelligentie zich, gescheiden van minder begaafden, beter ontwikkelen. Ik moet zeggen dat dit in mijn geval niet zo is. Maar goed. Er valt iets voor te zeggen.

Ten tweede: er is de stand. Zit je op het gymnasium, dan ben je van stand. Was je het niet, dan word je het misschien wel, zie Brel. Het gymnasium is van het hogere, niet het hogere van macht of geld, maar het hogere van intelligentie, het zachte hogere. Juist daarom wordt het met grote verbetenheid verdedigd.

Ten derde: het onderwijs. Een puinhoop: waste, kurz und gut. Wat is de relevantie van Latijn en Grieks? Kom niet aan met het "grondvesten van onze beschaving'-verhaal. Waarom dan geen Arabisch? Waarom niet 4 uur christendom per week op openbare gymnasia? Moeten de Ieren Grieks of Gaelic leren, of allebei? Moeten slimme Amerikanen ook Grieks en Latijn leren? En Afrikanen? Hoe ver naar plaats en tijd strekt Latijn en Grieks? Waarom nemen de classici geen voorbeeld aan hun Griekse en Latijnse idolen? Waarom doen ze zo weinig aan beeldende kunst, filosofie?

Het gymnasium is toch een voorbereidend wetenschappelijke opleiding? Leer onze slappe Kezen dan hoe wetenschap bedreven wordt. Leer ze de Tweede Hoofdwet, die is belangrijker dan Latijn en Grieks. O, u weet niet wat de Tweede Hoofdwet is? Juist, dat is het probleem dus. U daar, geborneerde classicus, hebt een uiterst smalle algemene vorming. U bent zo erudiet als een konijn. Uw oordeel is dus weinig relevant. Nee, liever geen brieven van leraren oude talen die bang zijn voor hun werkgelegenheid.

De lessentabel ligt voor me. Leerlingen op een categoraal gymnasium besteden 6 jaar lang ongeveer 50% van hun studietijd aan het leren van 6 talen. Het gymnasium kan nog het best vergeleken worden met de afdeling Kluts van een tolkenschool. Wat een verschrikkelijke verspilling van geld, energie maar vooral van talent!

Het gymnasium in Leeuwarden krijgt de "STATUS APARTE'. Dat is het dus.

Het hogere moet apart. Klinkt bekend. Mooie opvatting.

    • Rob Knoppert