Geen overeenstemming over sanering van Hoogovens

ROTTERDAM, 12 NOV. De directie van Hoogovens en de vakbonden hebben gisteravond geen overeenstemming kunnen bereiken over de sanering. Twee maanden geleden kondigde Hoogovens het verlies van 2.300 arbeidsplaatsen bij het staalbedrijf aan, waaronder duizend gedwongen ontslagen.

De directie van Hoogovens onderhandelt morgen opnieuw met de vakbonden. Aan de orde komen dan alternatieve plannen, zoals een verlenging van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), een nieuw vervroegd uittredingsplan en extra bemiddeling voor personeel dat werk buiten Hoogovens moet zoeken.

In de gezamenlijke persverklaring staat echter dat de standpunten van de vakbonden en de Hoogovens-directie nog ver uit elkaar liggen. Vooral het plan van de Industriebond FNV om pensioengelden in een apart fonds te storten, zou bij Hoogovens bezwaar opleveren. De Industriebond FNV wil met het geld uit dit aparte fonds meer mogelijkheden tot vervroegd uittreden voor oudere werknemers realiseren. Hoogovens zou, in ruil voor toezeggingen van de vakbonden, af moeten zien van gedwongen ontslagen.

Met het schrappen van 2.300 arbeidsplaatsen in 1993 hoopt Hoogovens 300 miljoen gulden te besparen.