Fram

Op 29 oktober schreef Tracy Metz in W&O over de honderd jaar oude "Fram', het schip waarmee Nansen en Amundsen poolwaarts reisden. Bij dit artikel is een zeer tot de verbeelding sprekende foto geplaatst van een zeilschip, gevangen in het pakijs.

De foto bevat onderschrift noch bronvermelding, maar de suggestie is duidelijk: dit is de "Fram', in haar zwaarste uren.

De lezer zij er op gewezen, dat hier niet de "Fram', maar de "Belgica' is afgebeeld, het schip waarop Amundsen de Zuidpoolexpeditie van de Belg Adrien de Gerlache meemaakte en dat in de winter van 1898/1899 in het ijs vastzat, terwijl de bemanning aan scheurbuik leed.

Naschrift redactie: De heer Blom heeft gelijk. De verwisseling berust op een vergissing. De echte Fram gaat hierbij.

    • Onno F. Blom