Coornhertprijs voor zwerfkinderen

DEN HAAG, 12 NOV. De Stichting Zwerfkinderen Nederland krijgt de Coornhertprijs 1992. De prijs, die bestaat uit een oorkonde, een penning en een geldbedrag van honderdduizend gulden, wordt volgende week uitgereikt door minister Dales (binnenlandse zaken) aan de voorzitter van de Stichting Zwerfkinderen Nederland, drs. F. van de Ven. Dat heeft de jury vanmiddag in Den Haag bekend gemaakt. Met het geld kan een deel van de voorbereidingen voor pensions voor zwerfkinderen in Groningen of Leeuwarden, Utrecht en Heerlen worden gefinancierd.

De Coornhertprijs is een tweejaarlijkse prijs die wordt toegekend aan personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van sociale vernieuwing en harmonisering van de samenleving.

Volgens het juryrapport houdt de Stichting Zwerfkinderen Nederland “zich op voorbeeldige wijze bezig met de oplossing van het probleem van de zwerfkinderen in Nederland”. Op dit moment wordt hun aantal geschat op zevenduizend, van wie zich ongeveer dertienhonderd in Amsterdam bevinden. Rotterdam telt naar schatting zevenhonderd zwerfkinderen, in Haarlem staan veertig jonge daklozen geregistreerd, in Heerlen honderd.

Twee jaar geleden werd op initiatief van ex-PvdA gemeenteraadslid Van de Ven in Amsterdam het eerste pension voor zwerfjongeren geopend. Pension Zeezicht biedt onderdak aan 91 zwerfkinderen wier verblijf is gekoppeld aan een opleiding een een baan daarna. De Stichting Zwerfkinderen Nederland wil in totaal vijftien pensions openen, verspreid over heel Nederland.

Van de Ven zei vanmiddag de toekenning van de Coornhertprijs vooral te beschouwen als een vorm van morele ondersteuning. “Het verbaast mij nog wel iedere dag dat in een land als Nederland zwerfkinderen voorkomen terwijl in de jeugdhulpverlening honderden miljoenen guldens per jaar omgaan.” Volgens Van de Ven is het met de positie van jongeren anno 1992 slecht gesteld. Hij wees op het hoge aantal voortijdige schoolverlaters, de terugval in het technisch onderwijs en het gebrek aan adequate hulpverlening wanneer jongeren in de knel dreigen te geraken.

De meeste zwerfjongeren zijn niet verslaafd aan hard drugs noch zijn ze afhankelijk van de zware criminaliteit of prostitutie. Een van de redenen waarom Van de Ven het initiatief nam voor pension Zeezicht is het feit dat met deze vorm van opvang kan worden voorkomen dat zwerfjongeren verdwijnen in de marge van de samenleving. “Ze staan voor de afgrond en als we niets doen is de kans zeer groot dat het grootste deel van hen in de handen valt van de hard-drugs-maffia of belandt in de prostitutie”, aldus Van de Ven aan de vooravond van de opening van pension Zeezicht.

Volgens de jury van de Coornhertprijs 1992 is de manier waarop de Stichting Zwerfkinderen Nederland werkt “bijzonder effectief. Jonge mensen, uit diverse milieus en om allerlei redenen tot een zwervend bestaan gekomen, wordt - als zij dat willen - de mogelijkheid geboden opnieuw te beginnen”.

In Rotterdam en Heerlen zijn de voorbereidingen voor een pension voor zwerfkinderen al geruime tijd gaande. Volgend voorjaar zal naar verwachting in Haarlem pension Spaarnezicht zijn deuren openen voor 25 zwerfkinderen. Haarlem telt naar schatting zestig à zeventig zwerfjongeren, van wie er 38 zijn geregistreerd bij de Sociale Dienst.