Cehave sluit twee varkensslachterijen

ROTTERDAM, 12 NOV. De Brabantse vee- en vleescoöperatie Cehave/Encebe krimpt haar capaciteit voor de slacht van varkens en de verwerking van varkensvlees opnieuw in. De directie heeft vanmorgen aangekondigd de vestigingen in Oudewater en Schoonhoven, waar 350 mensen werken, te sluiten.

Een mededeling hierover van de directie aan de vakbonden leidde gisteren al tot grote onrust onder het personeel. Ruim driehonderd werknemers hebben gistermiddag geprotesteerd bij het hoofdkantoor in Veghel. Aan het begin van de middag is het personeel over de plannen ingelicht.

Volgens de directie is de inkrimping een gevolg van de “voortdurende onevenwichtigheid in de totale Nederlandse varkenslachterijsector”. De branche kampt op dit moment met een structureel overschot aan slachthaken van 20 procent. Bij de coöperatieve handelsvereniging CHV, waaronder de mengvoederonderneming Cehave en de vleesgroep Encebe/Lunenburg vallen, is de toevoer van varkens door de boeren/leden dit jaar nog verder afgenomen. Reden daarvoor is dat veel boeren, zowel in Nederland als in het buitenland, hun varkensstapel het afgelopen jaar hebben zien slinken door ziektes als abortus blauw. Vrije handelaren benaderen nu veel leden van CHV om de varkens aan hen te leveren voor een hogere prijs.

De directie van Cehave/Encebe gaat ervan uit dat de inkrimping niet zonder gedwongen ontslagen mogelijk is. De onderneming overlegt de komende weken met de ondernemingsraden en de bonden over een sociaal plan. De voedingsbond FNV maakte vanmorgen bekend dat gedwongen ontslagen voor de bond niet aan de orde zijn. “Wij willen dat er een structurele oplossing komt voor de problemen in de varkensslachterijen”, zegt een woordvoerster van de FNV. De onderneming moet volgens haar meer nadruk op verwerking leggen, omdat de winstmarges daarop hoger zijn dan op de slacht. Bovendien moet de CHV volgens de woordvoerster “de boeren de pin op de neus zetten” om te zorgen dat zij hun varkens niet aan de vrije handelaren verkopen.

Bij Cehave/Encebe werken op dit moment 4400 mensen. De totale jaaromzet, inclusief dochterondernemingen, bedraagt 4,5 miljard gulden.