CDA en PvdA positief over bezuinigingen

DEN HAAG, 12 NOV. De regeringsfracties van CDA en PvdA hebben vanmorgen instemmend gereageerd op de extra bezuinigingen van 2,75 miljard gulden waartoe het kabinet zaterdag heeft besloten. Zij weigerden echter een definitief oordeel uit te spreken omdat veel maatregelen nog niet concreet zijn ingevuld.

De oppositiepartijen VVD, D66, Groen Links, SGP, GPV, RPF uitten felle kritiek.

CDA-fractievoorzitter Brinkman typeerde de manier waarop het kabinet volgend jaar extra wil bezuinigen als “verdedigbaar”. Dit is de eerste officiële reactie van de CDA-fractie op de kabinetsmaatregelen. Sommige CDA-fractieleden noemden de maatregelen eerder deze week nog "slap' en "volstrekt onvoldoende'.

PvdA-fractievoorzitter Wöltgens vindt het “redelijk” dat het kabinet heeft gekozen voor een "fifty-fifty' combinatie van blijvende en eenmalige bezuinigingen. Hij typeerde de bezuinigsmaatregelen van het kabinet als “tijdig en evenwichtig”. Louter structurele bezuinigingen zouden volgens het kabinet een negatief effect op de werkgelegenheid hebben.

Brinkman onderstreepte dat “structurele maatregelen (1,4 miljard gulden) ook structureel moeten worden ingevuld”. De investeringen in de duurzame ontwikkeling moeten “absoluut” worden ontzien, meent Brinkman. Hij stelt het kabinet voor om blijvend te bezuinigen op de studiefinanciering, de subsidies op woningen, individuele huursubsidie voor jongeren, de isolatiesubsidie en de (gratis) rechtshulp. Het kabinet mag geen "gaten' achterlaten in de begroting van 1994 “geen hypotheek op de boedel”, aldus Brinkman.

VVD-fractievoorzitter Bolkestein eist dat het kabinet met een structurele oplossing komt voor alle financiële tegenvallers in 1993 en 1994. Dat zou deze maand nog moeten gebeuren. “Dit kabinet heeft niet het recht problemen voor zich te blijven uitschuiven. Dit kabinet moet regeren of weggaan”, aldus Bolkestein.

De economische problemen hebben geen tijdelijk karakter, maar zijn structureel van aard, meent de VVD-fractievoorzitter. Een van die problemen is dat de loonkosten voor laaggeschoolde arbeid te hoog zijn. Een algemene loonmating biedt daarvoor geen oplossing; “diepe ingrepen” in minimum-loon, uitkeringen en subsidies zijn daarvoor nodig.

In het voorjaar neemt het kabinet een beslissing over een bezuingingsbedrag van 750 miljoen gulden. “We accepteren deze gefaseerde besluitvorming”, zei Brinkman. D66-fractievoorzitter Van Mierlo vindt dat “als plakjes salami het nationaal budget 1993” in de Kamer wordt behandeld. “Er is geen peil op te trekken hoe de bezuinigen worden ingevuld”, zei Van Mierlo.