Beleggers klampen zich vast aan hun aandelen

Beleggers klampen zich momenteel vast aan hun aandelenbezittingen in de hoop dat de rentetarieven volgend jaar zullen dalen. Ondertussen houdt de stroom somber nieuws uit vrijwel iedere sector van de Europese industrie aan, wat de vooruitzichten voor de beurs er niet beter op maakt.

Zo verwacht zakenbank Pierson, Heldring & Pierson dat de bedrijfswinsten van de beursfondsen, genoteerd in Amsterdam, dit jaar met gemiddeld drie procent zullen dalen. Begin oktober ging Pierson nog uit van een gemiddelde winststijging van vijf procent.

De belangrijkste reden daarvoor is dat de winst van de cyclische conjunctuurgevoelige aandelen met gemiddeld 28 procent is gedaald. Vooral sectoren als basismetaal (Hoogovens), papier en technologie (Océ-van der Grinten) krijgen op dit moment, net als in de rest van Europa, forse klappen.

Banken, commissionairs en andere beleggingsadviseurs zeggen steeds weer dat een lagere rente zal resulteren in hogere beurskoersen. Ondanks de voortdurend lagere winstprognoses is hun advies aan beleggers hun aandelen voorlopig vast te houden. Zij zien een neerwaartse trend in de rentetarieven in sommige Europese landen en menen dat andere landen spoedig zullen volgen.

De Franse centrale bank verlaagde vanmorgen de belangrijkste rentetarieven met een kwart procentpunt. Groot-Brittannië, waar de recessie het eerst toesloeg, heeft de belangrijkste rentetarieven al twee keer verlaagd, sedert het Britse pond het Europees monetair stelsel verliet.

Het wachten is nu op een verdere renteverlaging in Duitsland, wat gezien de inflatie van meer dan 3,5 procent waarschijnlijk voorlopig niet zal gebeuren. Naast het herstel van de dollarkoers is dat een essentiële voorwaarde voor koersstijgingen op de Amsterdamse effectenbeurs.

Een andere voorwaarde voor een stijgende beurs, goede bedrijfsresultaten, blijft voorlopig achterwege. De concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verslechtert als gevolg van de sterke gulden. Daarnaast wordt de terugvallende vraag in continentaal Europa niet gecompenseerd door meer vraag in de Engelssprekende wereld. Pierson meent dat de impasse op de beurs nog wel een half jaar kan voortduren.