Behoud BBC Radio 4

In reactie op "Red Radio Four voor Nederland' van Henk van Gelder (NRC Handelsblad, 10 november), merk ik op dat het technisch realiseerbaar is de BBC-radioprogramma's voor het publiek in Nederland en België te behouden, ook nadat de Engelse lange-golfzender een andere programma-invulling heeft gekregen.

Satellietontvangst van de vijf nationale BBC-radioprogramma's zou het mooiste zijn, maar dat vereist een investering door de BBC zelf. Dat zit er nog niet in als ook niet de televisieprogramma's van BBC 1 en 2 via satelliet worden uitgezonden. Wat wel gerealiseerd kan worden is het principe dat wordt toegepast bij het voor kabelabonnees doorgeven van in de Randstad slecht te ontvangen Duitse FM-zenders. De beperking van aardse tv- en FM-zenders zit hem in het bereik tot circa 100 km. Toch ontvangen de meeste kabelabonnees in Nederland en België de tv-zenders uit Engeland, Vlaanderen en Duitsland, dus zonder tussenkomst van satellietverbindingen. Een tentoonstelling in het Haagse PTT-museum laat zien hoe al in 1965 draadomroep-abonnees in Den Haag de beschikking kregen over het FM-programma van BBC Radio Four (toen "Home Service'), dat aan de kust van Walcheren ontvangen werd. Die service is helaas verdwenen, maar het principe wordt nu opnieuw toegepast voor kabelnetten, die uit het Westvlaamse plaatsje Oostduinkerke de programma's van de tv-zender Dover ontvangen.

Wat tot nu toe is uitgebleven, is dat exploitanten van kabelnetten aan de PTT opdracht hebben gegeven om naast de reeds uit België verkregen beelden van BBC 1 en BBC 2 (en in België ook van ITV en Channel Four: een omissie in Nederland!) ook de Engelse radioprogramma's daar te ontvangen en mee te sturen. Dat meesturen van radioprogramma's bij aanvoer van tv-beelden gebeurt wel voor de Duitse zenders: radiozenders WDR 1 t/m 4 worden nabij Nijmegen ontvangen en (sommige in stereo, andere in mono) getransporteerd naar kabelkopstations in West-Nederland. De keuze voor deze Duitse aanvoer is trouwens deels achterhaald omdat drie overeenkomstige Duitse NDR-radioprogramma's wel van de satelliet ontvangen kunnen worden en zelfs in betere kwaliteit. De geïnvesteerde huur voor Duitse radio-aanvoer kan daardoor beter voor de BBC-radio-aanvoer gebruikt worden.

    • Paul Klein