"Autonomie kan alleen bij vergroten scholen'

DEN HAAG, 12 NOV. Meer autonomie van scholen en vermindering van de Haagse regelgeving in het onderwijs kan alleen tot stand worden gebracht als de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs groter worden en de schoolbesturen meerdere scholen onder zich krijgen. Het bestuur van het openbaar onderwijs moet niet meer direct door de gemeente worden uitgeoefend. Dit schrijft staatsecretaris J. Wallage vandaag in een brief aan de Kamer over bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs.

Wallage beklemtoont in zijn brief dat hij slechts behoedzaam een aantal mogelijkheden voor verandering wil aftasten. Hij wil eerst overleg met de betrokken bonden, bestuurs- en ouderorganisaties alvorens definitief te kiezen voor een nieuwe bestuurlijke vorm voor het openbaar onderwijs en voor de betaling van de schoolbesturen in plaats van de huidige betaling per individuele school.

Vorige maand brachten de regeringspartijen CDA en PvdA beide een rapport uit waarin schaalvergroting en bestuursvernieuwing bepleit worden. Wallage schrijft nu dat het kabinet “de toch al volle agenda van het Nederlandse onderwijs” niet opnieuw wil belasten met een ingrijpende bestuurlijke operatie zonder dat de organisaties in het onderwijs die voor hun eigen rekening willen nemen. Hij schrijft aan de Kamer te hebben gemerkt dat “het enthousiasme voor verdergaande autonomie bij de betrokkenen niet onverdeeld aanwezig is”.