Verdeelde kerk stemt over vrouwen-priesters

LONDEN,11 NOV. De aartsbisschop van Canterbury, Robert Carey, heeft als geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk aan zijn synode gevraagd of ze in stilte wil reageren op de uitslag van de stemming, vanmiddag, over vrouwen in het ambt van priester.

De uitslag hangt erom. Hij zal de kerk, hoe hij ook uitvalt, in elk geval verscheuren. De verwachting is dan ook dat zal blijken dat Carey's verzoek aan dovemansoren was gericht.

Zeventien jaar lang heeft de Church of England het onderwerp "vrouwen in het ambt' beperkt kunnen houden tot het terrein van een principi)ële erkenning van geen bezwaar.

Nu is het ogenblik aangebroken waarop het kerkelijk parlement (bisschoppen, clerus en leken) zich uitspreekt voor of tegen de feitelijke mogelijkheid van bevestiging van vrouwen in het ambt. Omdat het een staatskerk betreft, moet het Britse parlement zijn goedkeuring geven.

Indien vrouwen-priesters voortaan een mogelijkheid worden, is het nog aan de afzonderlijke parochies om uit te maken of ze een vrouwelijke dan wel een mannelijke priester willen. Zo'n dertienhonderd vrouwen willen zich ogenblikkelijk tot priester laten wijden.

De lange discussie over het toelaten van vrouwelijke priesters heeft in Engeland tot toenemende bitterheid en persoonlijke vijandigheid geleid.

Waar de (Anglicaanse) Kerk van Ierland en de Anglicaanse Kerk in de Verenigde Staten al langer vrouwelijke priesters toelaten, heeft de behoudende vleugel in de Kerk van Engeland dat altijd weten tegen te houden. Ongeveer 1000 priesters hebben gezegd dat ze de kerk zullen verlaten als vrouwen tot het ambt worden toegelaten.

Pag 5: Britten staan voor een "spiritueel Maastricht'

Voorstanders van bevestiging van vrouwelijke priesters waarschuwen voor vervreemding van de kerk bij vrouwen en jongeren, die niet zouden begrijpen waarom de kerk vasthoudt aan een exclusief door mannen gestuurde hiërarchie.

Voor een verandering van de status quo moet elk van de drie secties van de synode met een tweederde meerderheid vóór wijziging stemmen. Peilingen duiden erop dat het vooral zal afhangen van "het huis der leken' hoe de beslissing zal uitvallen. De nauwe band tussen kerk en staat in Groot-Brittannië blijkt uit het feit dat verschillende kabinetsministers zich in de afgelopen tijd nadrukkelijk in de discussie hebben gemengd. Virginia Bottomley, de minister voor gezondheid, sprak zich uitdrukkelijk vóór vrouwen in het ambt uit. Maar John Gummer, de minister van landbouw, zal vanmiddag als vertegenwoordigende leek tegen de toelating van vrouwen als priester stemmen in de overtuiging dat God niet bedoeld heeft anderen dan mannen priester te laten zijn.

Maar ook zonder dat is de hele sfeer rond de bijeenkomst van het kerkelijk parlement al ongekend gepolitiseerd. Zozeer dat hier van "een spiritueel Maastricht' wordt gesproken: facties heftig voor, facties heftig tegen en daartussenin verhit gelobby in de wandelgangen door groepen met namen als "Eggs' (evangelisch gezinden) en Open Synode Groep. Het gevoelde belang van de discussie wordt onderstreept door rechtstreekse uitzendingen van de discussie, de hele dag over de radio en vanmiddag op BBC 2.

    • Hieke Jippes