v. Amelsvoort boos op fiscaal weekblad

DEN HAAG, 11 NOV. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) heeft het Weekblad voor Fiscaal Recht en uitgever Euroforum gekapitteld, omdat het blad het wetsvoorstel "Brede Herwaardering III' voortijdig heeft gepubliceerd.

Het weekblad wijdde een bijzonder nummer aan dit wetsvoorstel op een moment dat het nog niet bij de Tweede Kamer was ingediend en dus niet openbaar was. Bovendien bood de uitgever het voor 25 gulden te koop aan. Het wetsvoorstel, waarmee het kabinet beoogt oneigenlijk fiscaal gebruik van pensioenregelingen te voorkomen, lag op het moment van de publikatie nog voor advies bij de Raad van State.

Van Amelsvoort heeft zich er over verbaasd, laat hij in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Vermeend (PvdA) weten, dat het weekblad een heel nummer aan het wetsvoorstel heeft gewijd. Hij noemt de handelwijze van Euroforum “onjuist”. Van Amelsvoort vindt dat weekblad en uitgever “het risico van weinig betrouwbare informatieverstrekking” lopen.

De staatssecretaris herinnert eraan dat het wetsartikel waarin openbaarmaking van een wetsvoorstel is geregeld, er is om te voorkomen “dat in een te vroeg stadium publiciteit wordt gegeven aan wetgeving die nog belangrijke wijzingen kan ondergaan”. Het wetsvoorstel leidde onder meer tot een toeloop van ondernemers die nog voor 1 januari een persoonlijke pensioen-BV wilden oprichten om van de fiscale voordelen daarvan te kunnen profiteren. Inmiddels heeft het ministerie laten weten dat de nieuwe wet nog niet op 1 januari zal ingaan.