Toenemend verzet bij Daimler-Benz tegen gesprek met DAF

STUTTGART, 11 NOV. Binnen het Duitse industriële conglomeraat Daimler-Benz ontstaat in toenemende mate weerstand tegen een eventuele overneming van de Nederlandse vrachtwagenfabrikant DAF door Daimlers autodivisie Mercedes-Benz. Zowel binnen de raad van commissarissen, de vakbeweging als in de ondernemingsraden van Daimler en Mercedes is verzet tegen overnemingsgesprekken met DAF aangetekend.

De voornaamste kritiek op de lopende gesprekken tussen Mercedes en DAF komt van Karl Feuerstein, voorzitter van de overkoepelende ondernemingsraad van Daimler-Benz en werkzaam in de fabriek voor truckmotoren in Mannheim. Feuerstein, tevens waarnemend voorzitter van de raad van commissarissen van de autodivisie Mercedes-Benz, heeft er met klem bij zijn collega's in de Aufsichtsrat op aangedrongen geen onderhandelingen over de overneming van de kleine Nederlandse truckfabrikant te voeren.

Officieel zeggen woordvoerders van Mercedes-Benz nog steeds dat er uitsluitend met DAF gesproken wordt over een “klant-leveranciers-relatie”. Uit interne stukken van DAF blijkt evenwel dat Mercedes wel degelijk denkt aan een meerderheidsbelang in de Eindhovense collega.

Dr. Hans-Georg Kloos, Mercedes' hoofd persvoorlichting, wijst er op dat de gang van zaken in de Westeuropese vrachtautoindustrie de afgelopen maanden zeer snel is verslechterd. “ Wij hebben in de huidige slechte marktomstandigheden absoluut geen behoefte aan extra produktiecapaciteit.” Kloos laat doorschemeren dat een overneming van DAF voor Daimler-Benz op dit moment in Duitsland ook niet te verkopen zou zijn. “Wij hebben zojuist besloten af te zien van de bouw van een nieuwe vrachtwagenfabriek in het Oostduitse Ahrensdorff. Dat verbiedt ons haast iets anders te doen.”

Vertegenwoordigers van de Duitse vakbonden en personeel van de vrachtwagenfabrieken van Mercedes-Benz onderschrijven deze visie. Bestuurder Jürgen Stamm van de IG Metall afdeling Stuttgart acht het “hoogst onwaarschijnlijk” en ook ongewenst dat Mercedes de Nederlandse concurrent zal opslokken. Ook hij wijst op de sinds deze zomer sterk verslechterde afzet van trucks, ook op de Duitse markt. In verband hiermee is bij de truckfabrieken van Mercedes in Duitsland onlangs al besloten tot tijdelijke fabriekssluitingen rond de kerst en in de eerste helft van '93. In totaal zullen de werknemers van Mercedes' truckfabrieken in de eerste helft van volgend jaar 37 dagen niet werken.

Gert Rheude, voorzitter van de Betriebsrat van de Mercedes vrachtautofabriek in Wörth bij Karlsruhe (assemblage van 67.000 trucks per jaar) verklaart zich daarom absoluut tegen een overneming van DAF. “Dit jaar alleen al zijn er in deze fabriek 1500 arbeidsplaatsen verdwenen en dat zullen er vermoedelijk nog wel meer worden. Onze eigen banen zijn niet eens zeker, dan zou het toch onzin zijn om op dit moment een buitenlandse concurrent op te kopen.”

Volgens cijfers van Mercedes-Benz is de totale Europese truckmarkt (boven 6 ton) in de eerste negen maanden van dit jaar met 8,5 procent gedaald. In september was er zelfs sprake van een complete ineenstorting van de markt, de verkoop liep in die maand zelfs met 19 procent terug. In de sector van de zeer zware trucks (boven 16 ton) was de situatie zo mogelijk nog slechter. In veel landen daalde de verkoop met meer dan 20 procent, in Italië zelfs met 35 procent en in Zweden maar liefst met 40 procent. Nederland, de thuismarkt van DAF, vormde met een afzetstijging van 8 procent een eenzame uitzondering.

In de vrachtwagenindustrie heerst momenteel een complete prijzenslag die volgens de fabrikanten ook in '93 zal aanhouden. Ook voor de komende vijf jaar ziet het afzetperpectief er somber uit.

    • Ben Greif