Senioren zien niets in alweer een platform

APELDOORN, 11 NOV. Seniorenraden hebben geen behoefte aan een koepel boven hun hoofd. Vertegenwoordigers van deze gemeentelijke raden, die adviseren over ouderenbeleid, waren gisteren in Apeldoorn bijeen om duidelijk te maken dat ze heel goed zichzelf kunnen redden. Een instelling die opleidingen geeft voor ouderenwerk, het LSOB, vond dat het tijd werd een "landelijk platform' op te richten, waartoe zij een "studiedag' had georganiseerd. De reacties waren lauw.

“Wat denken ze wel, iets over onze hoofden heen oprichten, zonder dat we weten wat het kost”, zegt een lid van de Uithoornse seniorenraad aan het einde van de dag. Ook de seniorenraad IJsselstein voelt niets voor een landelijk platform, want en er zijn volgens hem al te veel overkoepelende organisaties in Nederland: “Ze willen een waterhoofd op de raden zetten, terwijl we onszelf prima kunnen redden.” De leden van zijn raad hebben allen een lange ervaring bij bedrijven of overheid. “Op onze leeftijd zijn we wijs genoeg om er zelf uit te komen.”

In meer dan 80 gemeenten bestaan inmiddels seniorraden, met elk tien tot twintig personen. Een groot deel is aangesloten bij een van de drie grote ouderenbonden, PCOB (protestants-christelijk), KOB (katholiek) en ANOB (algemeen).

Het idee voor de oprichting van een landelijk platform voor de raden kwam van het opleidingsinstituut LSOB. Bij cursussen peilde men een behoefte aan een "informatiecentrum'. Veertig raden werden aangeschreven; twaalf regeerden positief.

Het LSOB, dat volgend jaar voor het laatst een subsidie van WVC ontvangt, erkent na de studiedag dat de oprichting van een platform minder als een voldongen feit gepresenteerd had moeten worden. “Het is toch een apart soort gedreven mensen dat in de seniorenraden zit”, zegt drs. G.T. Willemsma die voor het LSOB de dag leidde. Volgens haar heerst er nog “de mentaliteit van belangenbehartiging, zoals je die vroeger in de vakbonden zag. Ze laten een paar yuppies niet zo maar een platform oprichten.”

Drs. J.J. Berkhout, stafmedewerker van het LSOB ziet in de animo voor de bijeenkomst het bewijs dat er wel degelijk behoefte bestaat aan een platform. Ook verwacht hij dat WVC er wel het belang van inziet en subsidie zal willen verlenen. “Als beroepskracht zal ik adviseren na januari gewoon te beginnen met de raden die belangstelling hebben. De rest volgt dan later wel.”

    • Dirk Limburg