Rutten kritisch over beleid Financiën

DEN HAAG, 11 NOV. De voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, prof.dr. F. Rutten, is ontevreden over het financieel-economische beleid van het huidige kabinet.

Zonder diens naam te noemen kritiseert Rutten vandaag in een artikel in de Staatscourant in het bijzonder PvdA-minister Kok van financiën. Volgens de WRR-voorzitter gaan de "rekenmeesters' van het ministerie van financiën te veel af op te optimistische voorspellingen van het Centraal Planbureau. Rutten wijst erop dat recente aanwijzingen duiden op een verslechtering van het financieel-economische beeld in de periode 1990-1994. Het afnemende financieringstekort lijkt daarop een uitzondering te zijn, maar, aldus Rutten, die daling is ongeveer gelijk aan de verhoging van de belastingen, sociale premies en gemeentelijke heffingen. Hij voorziet dat het kabinet door “ombuigingsmoeiheid” voor 1994 niet afdoende zal kunnen bezuinigen.