Reddingsplan VHS opnieuw weggestemd

ROTTERDAM, 11 NOV. Mede door een onverwachte tegenstem van makelaar Harry Mens uit Lisse is een reddingsplan voor VHS gisteren op een buitengewone vergadering van aandeelhouders opnieuw afgestemd. Het vastgoedfonds verkeert al enige tijd in surséance van betaling.

Op een vergadering op 16 oktober zorgde Mens' stem er aanvankelijk voor dat een kleine meerderheid van de aanwezigen het reddingsplan aanvaardde. Omdat toen minder dan de helft van het aantal uitstaande aandelen was vertegenwoordigd, diende het voorstel door een twee derde meerderheid te worden gesteund. En die ontbrak.

De ommezwaai van Mens is een nieuwe fase in de strijd om de macht over het fonds. Daarbij staan de VHS-directie en de bewindvoerder, gesteund door De Nederlandsche Bank, aandeelhouder Habo (gemeente Den Haag) en de Vereniging Effectenbescherming (VEB), tegenover de omstreden zakenman R.J. Doorn. Doorn, door de Zwitserse justitie verdacht van aandelenzwendel en nu vrij op borgtocht, streeft naar controle over het fonds. Het mislukken van de redding ervan zou hem daarbij baten. De VEB mobiliseerde gisteren op de vergadering 400 aandeelhouders om vóór het reddingsplan te stemmen, maar dat bleek niet voldoende.

Een complicatie op alle VHS-bijeenkomsten is dat een derde van de aandelen VHS consequent niet is vertegenwoordigd. Ondanks grote campagnes om aandeelhouders te mobiliseren is het pakket niet boven water gekomen. In vastgoedkring wordt verband gelegd met de speurtocht die de Economische Controledienst uitvoert naar de houders van de vermiste aandelen. Steeds sterker worden de geruchten dat het pakket in handen is van erfgenamen van de vermoorde Amsterdamse onderwereldbaas Klaas Bruinsma.

In vastgoedkring wordt ook verband gelegd tussen de plotseling gewijzigde houding van Mens en de verkoop van de zogenoemde Baslandes-portefeuille, een transactie waarbij Doorn was betrokken en waarop Banque de Suez ruim 5 miljoen gulden verloor. Mens leverde voor die transactie een vennootschap en zou nog geld tegoed hebben van Doorn. Doorn kan een hem welgezinde partij bij VHS, dat een claim op hem heeft van 3 miljoen gulden, wel gebruiken.

Bij elke vergadering van VHS dienen zich nieuwe "redders' aan. In oktober wierp vastgoedhandelaar Van Assendelft van Wijk zich op met plannen daarvoor. Inmiddels is bekend geworden dat zijn vennootschap in Curaçao, die hij als zekerheid opgaf, onderwerp was van onderzoek door de Zwitserse justitie in verband met de vermeende aandelenzwendel van Doorn. Van Assendelft van Wijk is gisteren niet op de VHS-vergadering gesignaleerd.

De Haagse vastgoedhandelaar E. Maas, indertijd met de Amsterdamse vastgoed- en casino-exploitant M. Caransa en de Roermondse projectontwikkelaar H. Muerman koper van de genoemde Baslandes-portefeuille, bracht gisteren een alternatief plan voor VHS naar voren. Maas zei de steun van Staal Bankiers te hebben voor een bod op VHS. De aandelen zouden worden afgestempeld tot 75 cent en Maas zou dan een onderhandse emissie van zeven miljoen aandelen en een converteerbare lening van 9 miljoen gulden financieren. Bovendien gaf Maas aandeelhouders de gelegenheid om "uit te stappen' tegen een vergoeding van 75 cent per aandeel.

Het reddingsplan dat directie en bewindvoerder van VHS voorstelden, was een afstempeling van de aandelen tot 50 cent en een kapitaalinjectie door branchegenoot Uni-Invest. Directeur Homburg van Uni-Invest bleek gisteren bereid het bod op te trekken tot 75 cent, gelijk aan dat van Maas.

Het ging de aandeelhouders kennelijk niet om het kwartje: ondanks het nieuwe voorstel stemde ruim één miljoen aandelen tegen en 921.000 voor het voorstel van directie en bewindvoerder. VHS-directeur G.M.V. Witteveen zei vanochtend in een commentaar dat hij van Uni-Invest heeft begrepen dat er vooralsnog geen belangstelling meer is om met VHS verder te gaan. Witteveen wil nu het bod van Maas in welwillende overweging nemen, maar niet nadat Maas' achtergronden goed zijn onderzocht.

De rechtbank heeft vanochtend besloten een crediteuren-akkoord nog een week aan te houden, anders zou VHS vandaag waarschijnlijk failliet zijn verklaard. Die kans blijft levensgroot aanwezig, omdat huurders zonder uitzicht op een akkoord niet langer huur meer betalen, aldus Witteveen.