Rangenstelsel

Door de rector-magnificus van de Universiteit van Amsterdam is voorgesteld het rangenstelsel aan universiteiten te wijzigen, waarbij er dan in de toekomst assistenten-in-opleiding, docenten, assisten-professoren, en professoren zijn. Hierbij zal dan de functie universitair hoofd-docent (UHD) komen te vervallen.

Hoewel qua terminologie meer toegewerkt lijkt te worden naar gradaties die in de VS bestaan, lijkt de term assistent-professor niet gelukkig gekozen. In de VS worden assistant professor, associate professor en professor onderscheiden, waarbij een assistant professor een relatief lage rang is vergeleken met de voor Nederland bedoelde positie van "assistent-professor' (dit blijkt onder andere uit het bedoelde recht tot het laten promoveren). Naar analogie van de termen directeur en adjunct-directeur is wellicht de term adjunct-professor hier te verkiezen.

Wat betreft de financiële aspecten, rijst de vraag, in hoeverre hier sprake zal zijn van een niet onaanzienlijke budget-besparing. Na de introductie destijds van de "hoogleraar A' en de "hoogleraar B' was dit wel het geval. De toenmalige functie van "lector' werd gewijzigd in hoogleraar A, waarna de neiging ontstond tot het creëren van hoogleraar A plaatsen ten koste van de (beter betaalde) hoogleraar B plaatsen.

Met het door professor De Meijer geschetste systeem doet zich de theoretische mogelijkheid voor, daar, waar nu een hoogleraar A, een hoogleraar B, en een UHD werken, in de toekomst met één professor en twee assistent-(adjunct-?) professoren te volstaan. De vraag is dan op welk niveau deze drie "professoren' betaald gaan worden. Wordt de nieuwe professor betaald als hoogleraar A of als hoogleraar B? Worden de adjunct-professoren betaald als hoogleraar A of als UHD? Voor de rekenaars onder de bezuinigers weer nieuwe mogelijkheden.

    • Mw. A.C. van der Schee
    • T.W. van Haeften