Raad v.d. Kunst wenst meer samenwerking en efficiency op Radio 4

DEN HAAG, 11 NOV. De Raad voor de Kunst vindt dat de klassieke zender Radio 4 dringend verbetering behoeft door de instelling van één geïntegreerde zenderredactie, die in de plaats zou moeten komen van de veel lossere coördinatie die sinds 1 oktober plaatsvindt tussen de verschillende zendgemachtigden.

De Raad voor de Kunst zegt dat in een advies aan minister d'Ancona (WVC) over het plan van de NOS om tien miljoen gulden te bezuinigen op het Muziekcentrum voor de Omroep en dat bedrag voor de helft te besteden aan meer film op tv en voor de andere helft aan andere kunstvormen, zoals drama. De Raad voor de Kunst plaatst een aantal vraagtekens bij dat plan maar gaat er, net als eerder de Mediaraad, onder voorwaarden wel mee akkoord.

Minister d'Ancona had eerder zelf een verschuiving van 5 miljoen gulden voorgesteld. Het Muziekcentrum en de vakbonden van de musici vrezen dat door de bezuiniging van tien miljoen op het Muziekcentrum één van de huidige componenten (Groot Omroepkoor, Radio Filharmonisch Orkest, Radio Symfonie Orkest, Radio Kamer Orkest en Metropole Orkest) zal verdwijnen.

De Raad voor de Kunst wil dat het Muziekcentrum nu eerst zelf een plan opstelt, waarbij wordt uitgegaan van een toekomstige betere samenwerking op Radio 4. De Raad vindt dat een deel van de besparing van tien miljoen op het Muziekcentrum zou moeten worden gevonden door de grotere efficiency die het gevolg zou zijn van vergaande samenwerking van de omroepverenigingen in één zenderredactie. Volgens de Raad heeft die integratie ook grote inhoudelijke en artistieke voordelen.

Het staat voor de Raad nog open of er inderdaad orkesten van het Muziekcentrum zouden moeten verdwijnen. Bij de beoordeling daarvan zal de Raad voor de Kunst niet alleen rekening houden met de kwaliteit, maar ook met de relatie tussen het Muziekcentrum en het reguliere orkestenbestel en met de wijze waarop de gewone orkesten kunnen worden ingeschakeld bij de muziekvoorziening van de omroep.

Volgens de Raad voor de Kunst is het merkwaardig dat door de NOS niet wordt gekozen voor vergroting van het nu geringe aandeel van het cultuurbudget op de totale begroting van de omroep, die in totaal meer dan een miljard heeft te besteden. De Raad verbaast zich daarover omdat de culturele component van het programma-aanbod steeds belangrijker wordt als rechtvaardiging van de publieke omroep.