PvdA wil lagere stijging tarieven openbaar vervoer

DEN HAAG, 11 NOV. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil dat de tarieven in het openbaar vervoer in 1994 met niet meer dan vier procent zullen stijgen in plaats van de door het kabinet voorgestelde zes procent.

Indien volgend jaar het gebruik van het openbaar vervoer achterblijft bij de verwachtingen moet in 1994 helemaal geen tariefstijging plaatshebben. Dat heeft J. van der Vaart (PvdA) gisteren verklaard bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer. Volgens de PvdA stijgt de prijs van het kaartje voor bus, trein, tram en metro (anders dan het regeerakkoord voorschrijft) sneller dan de gebruikskosten van de auto. R. Van Gijzel (PvdA) pleitte gisteren dan ook voor een “krachtige correctie” van de kaartjesprijs voor het openbaar vervoer.

De Tweede Kamer maakt zich ernstig zorgen over het openbaar vervoer. De bezuinigingen die minister Maij-Weggen het stads- en streekvervoer heeft opgelegd dwingen de vervoersbedrijven af te slanken en de exploitatie van lijnen te staken. Van der Vaart vindt dat de extra bezuinigingen in het stadsvervoer van 25 miljoen gulden in 1993 voor een deel kunnen worden uitgesteld, evenals de bezuinigingen van 25 miljoen in het streekvervoer.

G. Wolffensperger (D66) vindt dat minister Maij-Weggen “de poten onder het openbaar vervoer wegzaagt” met haar bezuinigingen bij stads- en streekvervoer. Volgens Wolffensperger moet het kabinet desnoods maar extra geld uit dieselaccijnsverhogingen voor het openbaar vervoer bestemmen.

H. Tegelaar-Boonacker (CDA) liet zich gisteren kritisch uit over lease-auto's. Volgens Tegelaar-Boonacker doorkruist de aantrekkelijkheid van de lease-auto de afspraak om de lastenverzwaring van de auto gelijk op te laten gaan met de prijsverhogingen in het openbaar vervoer.

Maij-Weggen zal de fracties vanmiddag antwoord geven tijdens het tweede deel van de Kamerbendeling van de begroting van verkeer en waterstaat