Probleemgroep

Het is niet mijn gewoonte NRC Handelsblad te controleren op het correct gebruik van leestekens, maar in de krant van 7 november staat wel een bijzonder foute komma.

Onder de kop "Alstublieft, geen razzia's' vindt men de formulering: “Een bijzondere probleemgroep vormen de illegale Marokkanen, die zich schuldig maken aan criminaliteit”. Het zinsdeel dat begint met "die' functioneert, door de voorafgaande komma, als een uitbreidende bijvoeglijke bijzin, waarmee gesteld wordt dat alle zonder verblijfstitel in Nederland wonende Marokkanen zich aan criminele handelingen schuldig maken. Zonder de komma betekent de zin dat sommigen van hen de wet overtreden.

    • R.H. van der Gaag