"Overvol programma basisonderwijs'

DEN HAAG, 11 NOV. De Tweede Kamer vreest dat het lesprogramma in het basisonderwijs overbelast raakt.

Staatssecretaris Wallage (onderwijs) zei gisteren tijdens overleg in de Tweede Kamer die zorg te delen. De onderwijsinspectie onderzocht onlangs het basisonderwijs en daaruit bleek dat het evenwicht tussen taken en middelen zoek is. Bezuinigingen hebben in dit verband hun tol geeist, aldus Wallage. De Kamer is niet gerust op de haalbaarheid van de kerndoelen voor het basisonderwijs, die volgend jaar worden ingevoerd.