Ouders verliezen kort geding om school

LEEUWARDEN, 11 NOV. De medezeggenschapsraad en de oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium hebben het kort geding dat zij hadden aangespannen tegen de gemeente Leeuwarden, verloren. Zij vroegen de rechter het op 28 oktober jongstleden genomen raadsbesluit om twee brede scholengemeenschappen te vormen waarin het gymnasium opgaat, ongedaan te maken. Rechtbankpresident mr. W. van den Berg oordeelde echter dat niet de rechtbank bevoegd is om een beslissing te nemen over het intrekken van een voorstel tot fusie, maar de gemeenteraad.

Volgens de rechter bieden de procedures in het kader van de Wet Medezeggenschap Onderwijs voldoende rechtzekerheid. Hij is van mening dat geschillen tussen de gemeente en de medezeggenschapsraad voorgelegd kunnen worden aan de Landelijke Geschillen Commissie ( LGC) voor het openbaar onderwijs.

De ouders en de medezeggenschapsraad wonnen een eerste kort geding dat eind spetember was aangespannen tegen de gemeente. Toen bepaalde de rechtbank dat er een lessentabel moest worden toegevoegd voor de jaren na 1996. Het gymnasium zou vanaf 1 januari 1993, wanneer de fusie ingaat, tot 1996 zelfstandig blijven. De concept-lessentabel werd verworpen door de medezeggenschapsraad. Zij vonden dat de gymnasiale eindtermen niet konden worden gehaald als al niet in het eerste en tweede jaar met lessen latijn en grieks werd begonnen.