Opvang-capaciteit asielzoekers raakt overbelast

UTRECHT, 11 NOV. De opvang van asielzoekers en ontheemden dreigt vast te lopen.

De capaciteit voor tijdelijke opvang, 11.500 plaatsen, is volledig benut en moet worden aangevuld met hotel- en pensionruimte. De Interim Stichting Opvang Asielzoekers (ISOA) en de Stichting Projecten Opvang Asielzoekers (POA), die in opdracht van WVC de centrale opvang voor hun rekening nemen, zien zich genoodzaakt per week ongeveer 35 nieuwe opvangplaatsen te vinden. Volgens de stichtingen was de verwachting dat het aantal asielzoekers zou dalen. Maar het tegendeel is waar: de instroom van asielzoekers is in oktober hoger dan in de vergelijkbare periode van 1991. Per week melden zich circa 100 ontheemden uit het voormalige Joegoslavië en 400 of meer asielzoekers. Het gebrek aan opvangplaatsen wordt tevens veroorzaakt doordat gemeenten te weinig plaatsen beschikbaar stellen.