Kern van de Economie

In NRC Handelsblad van 20 oktober merkt de voorzitter van de SER, prof. ir. Th. Quené, op dat de boeken De Kern van de Economie en Economie in Theorie en Praktijk verouderd zijn wegens het onderdeel economische politiek. Quené heeft kennelijk het oog op oudere edities van beide boeken, die in zijn jonge jaren op de literatuurlijsten stonden. De internationalisering van het beleid, waarop Quené in het bijzonder doelt, is in vorige drukken van deze boeken reeds behandeld.

In de nieuwste editie van Economie in Theorie en Praktijk is het onderdeel economische politiek grondig vernieuwd en zijn de internationale aspecten verder verbreed en vernieuwd.

Begin 1993 verschijnt een nieuwe versie van De Kern van de Economie. Hierin zullen naast de economische politiek, ook andere onderwerpen zijn belicht, zoals het milieu, de technische ontwikkeling, de economie van de collectieve sector en de economische analyse van het recht à la Coase en Becker. Vanzelfsprekend staat het nieuwe Europa in veel opzichten centraal in beide boeken.

    • Dr. A. Heertje
    • Dr. W. Kanning