Hoogovens in gesprek met Duits concern

ROTTERDAM, 11 NOV. Het Nederlandse staal- en aluminiumconcern Hoogovens voert sinds enige tijd gesprekken over samenwerking met de Duitse concurrent Klöckner-Werke. De gesprekken gaan over de mogelijke levering door Hoogovens van cokes en plakken staal ten behoeve van het bedrijf van Klöckner in Bremen.

Een woordvoerder van Hoogovens erkent dat de gesprekken met de Duitsers “een stapje verder gaan” dan de veelvuldige contacten die de Europese staalfabrikanten met elkaar hebben.

Volgens het Duitse Handelblatt zou Klöckner overwegen de kleine hoogoven van het relatief moderne staalbedrijf in Bremen geheel te sluiten en de halffabrikaten voor de walserijen en veredelingsinstallaties te betrekken van Hoogovens of van een andere fabrikant.

Net als Hoogovens lijdt ook Klöckner Stahl in Bremen verlies. Bij het staalbedrijf van Hoogovens in IJmuiden is een ingrijpende sanering aangekondigd. Volgend jaar moeten daar 2300 arbeidsplaatsen verdwijnen. Het staalbedrijf heeft juist vandaag opnieuw overleg met de vakbonden gevoerd om gedwongen ontslagen te voorkomen. Hoogovens gaat ervan uit dat duizend mensen gedwongen het bedrijf moeten verlaten. De Industriebond FNV heeft al aangekondigd niet met gedwongen ontslagen akkoord te gaan.

Ook bij Klöckner Stahl in Bremen staan saneringen voor de deur. Bij het bedrijf werken ruim zesduizend mensen. Indien de samenwerking met Hoogovens tot stand komt, zou Klöckner volgens een woordvoerder kunnen besluiten de eigen hoogoven plus een aantal aansluitende fabrieken dicht te doen. Zo'n operatie zou dan ruim de helft van het personeelsbestand in Bremen treffen.

Het aangekondigde verlies van 2300 arbeidsplaatsen bij Hoogovens komt nog eens bovenop het verlies van werkgelegenheid in het kader van het Masterplan, een grootscheepse reorganisatie binnen het concern. Zeker is dat Hoogovens in 1994 en 1995, als gevolg van deze reorganisatie, duizend banen schrapt. De vakbonden proberen nu de verwachte duizend gedwongen ontslagen van tafel te krijgen. De derde onderhandelingsronde tussen de directie en de vakorganisaties werd vanochtend op een geheime plaats voortgezet. Beide partijen hopen vanavond uitsluitsel te kunnen geven.

De gesprekken tussen Hoogovens en de Duitsers vloeien voort uit de huidige crisissituatie in de Europese staalsector. De staalindustrie kampt opnieuw met een grote overcapaciteit en heeft onlangs in Brussel een saneringsplan ingediend. Bij die sanering zouden tot eind 1996 50.000 banen verloren gaan.