Hoge Raad moet naar belastingstatuut kijken

DEN HAAG, 11 NOV. De regeringsfracties CDA en PvdA willen dat het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad, een oordeel gaat uitspreken over het Belastingstatuut. Dit statuut, dat is opgesteld door de minister van financiën, regelt de rechten en plichten van belastingbetalers. PvdA en CDA vinden dat de rechten "te beperkt' zijn gewaarborgd. Dat bleek vanmorgen bij de behandeling van de begroting van Financiën in de Tweede Kamer.

Het is slechts één keer eerder voorgekomen - bij het plan-Simons - dat de Hoge Raad op verzoek van de Kamer om een dergelijk oordeel wordt gevraagd. Wanneer het hoogste rechtscollege het Belastingstatuut heeft beoordeeld, moet het volgens de twee fracties zo snel mogelijk in de Kamer worden behandeld.

Het kamerlid Melkert (PvdA) wil ook dat het protocol op het toezicht van financiële conglomeraten wordt aangescherpt. Nu houdt De Nederlandsche Bank toezicht op het bankwezen en de Verzekeringskamer op de verzekeringsmaatschappijen. Door de samenwerking tussen de NMB/Postbank en de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden is volgens Melkert een nieuwe situatie ontstaan waar adequaat op moet worden gereageerd. Rond de jaarwisseling willen Melkert en zijn CDA-collega Smits met minister Kok (finaciën) deze discussie afronden.

In zijn antwoord zei Kok dat hij korte termijn de kwestie in de Kamer wil behandelen omdat het toezicht niet voorziet in een moedermaatschappij ("holding') waarbij een dochtermaatchappij bankiert en een andere dochter verzekeringsprodukten verstrekt. “De competentiekwestie moet ondergeschikt worden gemaakt aan een adquaat toezicht”, meent Kok.

Het overleg met verschillende departementen met de pensioenfondsen om geld te gaan investeren in het Groenfonds, het Aardgasbatenfonds en het Industriefonds “stagneert” doordat de departementen langs elkaar heen werken. Het ministerie van financiën moet meer een coördinerende rol gaan vervullen om de patstelling te doorbreken, menen de regeringsfracties.