Generaal "ondersteunt Ter Beek'

DEN HAAG, 11 NOV. De bevelhebber der landstrijdkrachten, luitenant-generaal H. A. Couzy, zegt in een aparte verklaring achteraf dat zijn hartekreet gisteren op de opniepagina van deze krant over dreigende chaos en massaal gedwongen ontslag bij de landmacht bedoeld is ter ondersteuning van het beleid van de minister van defensie.

“Dit houdt tevens in dat ik de besluiten van de minister over de toekomstige structuur van de Koninklijke Landmacht en de dienstplicht onvoorwaardelijk accepteer en bereid ben het desbetreffende beleid zonder reserves uit te dragen en door te voeren”, aldus Couzy.

Op het ministerie van defensie wordt de verklaring als uitzonderlijk gezien omdat tot nu toe door medewerkers van minister Ter Beek en door vlag- en opperofficieren telkens wordt benadrukt dat de beraadslagingen over de prioriteitennota over de herstructurering en verkleining van de krijgsmacht in grote harmonie verlopen. Couzy heeft nog vóór er beslissingen vallen via de krant zijn troepen willen toespreken door uiting te geven aan zijn grote zorgen, zegt een medewerker. In het artikel verwijt Couzy minister ter Beek indirect dat zijn voornemens al kenbaar worden gemaakt in de krant.