Fiscus: dienstfiets is als auto van de zaak

DEN HAAG, 11 NOV. “Hij is geen enthousiast fietser”, zei mevrouw Van Amelsvoort, de eega van de staatssecretaris van financiën, vanmorgen desgevraagd. “Hij heeft in zijn jeugd altijd heel veel moeten fietsen dus nu wandelt hij liever.”

Staatssecretaris Van Amelsvoort wil met ingang van 1 januari de dienstfiets op een andere wijze fiscaal gaan belasten. Wie in een auto van de zaak rijdt, moet minimaal twintig procent van de nieuwwaarde bij het belastbaar inkomen optellen. Dus - zo luidt de redenering van Van Amelsvoort - moet dat ook gelden voor de dienstfiets.

In een brief aan de Fietsersbond schreef Van Amelsvoort: “De waarde van een dergelijke verstrekking dient te worden gesteld op de besparingswaarde”. Concreet: wie een fiets van de werkgever krijgt moet 150 gulden bij het belastbaar inkomen optellen; onder de voorwaarde dat er maar één fiets in de vijf jaar wordt verstrekt. Op dit moment bepaalt iedere belastinginspecteur zelf de hoogte van de "fiets-aanslag'.

Van Amelsvoort heeft er rekening mee gehouden dat een dienstfiets niet in eigendom wordt gegeven, maar "ter beschikking wordt gesteld'. “In dat geval resulteert de waardering van het privé-gebruik in een zo klein maandelijks bedrag dat ik het vanuit het oogpunt van doelmatigheid wenselijk vind dit buiten beschouwing te laten”, schrijft de staatssecretaris aan de Fietsbond “mede gezien het door u aangevoerde milieuvriendelijke karakter van de fiets”.

De PvdA-fractie typeert het fiscaal belasten van de dienstfiets als "absurd'. Het leefmilieu moet zoveel mogelijk worden ontzien en de schatkist wordt er ook niet echt voller van. Het leidt alleen maar tot extra regelgeving.

Om misbruik te voorkomen, bijvoorbeeld een mountain-bike van 3.000 gulden als loon in natura, hield het Kamerlid Vermeend (fiscaal-specialist van de PvdA) vanmorgen bij de behandeling van de begroting van financiën, een pleidooi om een grens te trekken bij 1.000 gulden. “Waarom dit bedrag”, wilde zijn CDA-collega Vreugdenhil weten. “Voor 1.000 gulden koop je een zeer goede oerdegelijke Hollandse fiets waarmee je prima tegen de wind in kan fietsen.”

In de loop van de dag zou de staatssecretaris op het PvdA-alternatief reageren.