Weweler reorganiseert; dit jaar geen winst

APELDOORN, 10 NOV. Weweler (autoveren en transportmaterieel) wordt als gevolg van de valutaperikelen en de aanhoudende economische malaise geconfronteerd met een sterke afzetvermindering van vooral luchtveersystemen. Het bedrijf verwacht over geheel 1992 geen winst te kunnen boeken en gaat snijden in het personeelsbestand. Het reorganisatieplan voorziet in het schrappen van dertig banen, voornamelijk in Nederland.

Voor de aanpassing van de organisatie wordt een voorziening getroffen waardoor het netto resultaat dit jaar rondom het nulpunt zal uitkomen. Over de eerste helft van het jaar werd 2 miljoen gulden verdiend. Eerdere uitspraken over een mogelijke jaarwinst van circa 5 miljoen gulden (1991 2,7 miljoen gulden) zijn enkele maanden geleden reeds belangrijk verzwakt. Nu wordt rekening gehouden met slechts een beperkt bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (vorig jaar 8,2 miljoen gulden).

Met vakbonden en ondernemingsraad wordt overleg gepleegd over de vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. Deze vermindering zal voornamelijk worden bereikt door het niet verlengen van tijdelijke contracten. Hierdoor zal het aantal gedwongen ontslagen beperkt kunnen blijven.

De directie verwacht dat de te treffen maatregelen tot vermindering van de afhankelijkheid van luchtveersystemen alsmede van de (slechte) Britse markt zullen leiden, waardoor de kwetsbaarheid van de onderneming wordt verminderd. Op grond daarvan wordt voor 1993 op een herstel van de winstgevendheid gerekend.